22. KONFERENCE O GEOMETRII A POČÍTAČOVÉ GRAFICE


Druhé oznámení

Všem předběžně přihlášeným účastníkům bylo odesláno druhé oznámení o konferenci. Zde je k dispozici příslušný dokument ve formátu DOC a jeho HTML verze následuje níže na této stránce. Dále je možno na formuláři Návratka závazně objednat nocleh a stravu.


Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - TU Ostrava
pořádají 2. září - 6. září 2002 v Dolní Lomné u Jablunkova
22. konferenci
Geometrie a počítačová grafika

Konference se letos koná v Beskydech, v Rehabilitačním a rekreačním středisku odborů dolu ČSA. Adresa: 739 82 Dolní Lomná 249, tel. 0659/357664.

Prezence účastníků bude probíhat v pondělí 2. září 2002 od 14 hodin. Konference bude zahájena večeří v 18 hodin, po které budou následovat úvodní přednášky. Ukončení konference předpokládáme v pátek 6. září 2002 obědem.

Smluvní cena za celodenní pobyt činí 390 Kč, z toho nocležné 250 Kč a stravné 140 Kč. Vložné 350 Kč uhraďte na běžný účet číslo 161503442/0300 převodem, jako variabilní symbol uveďte 202. Potvrzení o zaplacení poplatku předložíte při prezenci. V krajním případě lze vložné uhradit při prezenci. Upozorňujeme na skutečnost, že celodenní penze činí 390 Kč, proto uvedené smluvní ceny platí pouze v případě kompletní objednávky ubytování a stravy. Individuální ceny: oběd 90 Kč, večeře 90 Kč, snídaně 50 Kč. Ubytování a stravování zaplatíte na místě při prezenci.

Vzhledem k tomu, že jsme ubytováni v Rehabilitačním a rekreačním středisku, jsou k dispozici sauna, vířivka, posilovna a bazén. Tedy plavky (a samozřejmě také ručníky) s sebou!!! K dispozici je rovněž kulečník, pingpongový stůl (vlastní tága, pálky a míčky lze používat) a hřiště s tenisovými kurty (asfaltový povrch).

Na místo konání semináře se lze dopravit vlakem (žel. stanice Jablunkov - Návsí). Z Jablunkova do Dolní Lomné je možno jet autobusem (směr Horní Lomná) a vystoupit na zastávce Jestřábský potok. Pak pokračujeme stejným směrem asi 100 m k nejbližší křižovatce, kde už je velký poutač Rehabilitačního a rekreačního střediska.

Pro účastníky, kteří přijíždějí poprvé, uvádíme podrobný itinerář:
Projedeme Jablunkovem stále po hlavní silnici, na konci města je odbočka doprava směr Dolní Lomná. Značka určující začátek obce Dolní Lomná je zhruba po 2 km jízdy, pojedeme stále po hlavní silnici obcí Dolní Lomná (asi 5 km) a přibližně 10 metrů před dopravní značkou určující konec obce Dolní Lomná je na levé straně silnice výrazný poutač Rehabilitační a rekreační středisko odborů dolu ČSA. Před tímto poutačem tedy odbočíme doleva, jedeme do kopce, asi po 300 metrech cesta končí a jsme na místě. POZOR! Asi 200 metrů před uvedeným poutačem je poutač pouze Rekreačního střediska dolu ČSA, kterého si nevšímáme. Rozhodujícím vodítkem je dopravní značka konec obce Dolní Lomná.

Z příspěvků účastníků konference bude sestaven sborník. Tištěný text svého referátu můžete odevzdat na místě nebo poslat do konce září. Rozsah maximálně 6 stran formátu A4. Forma: camera ready, tisk na kvalitním bílém papíře laserovou tiskárnou po jedné straně papíru formátu A4, nečíslovat stránky! Okraje: horní a dolní 2,5 cm, levý a pravý 3 cm. Doporučený font Times New Roman, velikost písma 12 pt, řádkování jednoduché.

První strana: horní okraj 5 cm,

  1. název článku
  2. jméno autorů
  3. pracoviště autorů
  4. volný řádek
  5. abstrakt
  6. volný řádek
  7. text článku

Vzor:

Vzorová ukázka

Návratka - formulář pro objednávku noclehu a stravy

Zpět na hlavní stránku


Valid XHTML 1.0! Kontakt